Osa 3 - Näin hinnoittelet taide- ja kulttuurialan palvelusi

Kolmannen osan tallenteessa käsitelllään hinnoittelua. Mitä kannattaa huomioida hinnoittelussa ja mitä taide- ja kulttuurialan erityispiirteet vaikuttavat siihen? Tallenteessa käydään läpi mm. erilaisia hinnoittelustrategioita ja palvelujen hinnoittelun erityispiirteet.

Arrow Image