Case Espoo: Uudistettu tapa välittää kulttuuri­hyvinvoinnin palveluita

Espoon kaupunki pilotoi alkusyksystä Giglen kanssa uudenlaista mallia välittää kulttuurihyvinvointipalveluita: Artistien sisällöt tuotteistettiin yhteisessä työpajassa artistien kanssa ja siirrettiin digipalveluun helposti tilattaviksi kokonaisuuksiksi. Suoraan Espoon kaupungin omilta nettisivuilta.

- 100 % pilottiin osallistuneista säästi uudella mallilla työaikaa
- 87 % pilottiin osallistujista kertoi mallin helpottaneen palveluiden tilaamista paljon

Webinaarissa käsiteltiin seuraavia aiheita:

  • Miksi Espoo halusi uudistaa tilaamista
  • Miten uusi palvelu toteutettiin
  • Uuden mallin ajansäästö ja hyödyt
  • Kuinka helpottaa manuaalista työtä
  • Kuinka tarjota palvelut helposti ostettavaksi

Keskustelemassa Giglen toimitusjohtaja, perustaja Inkeri Borgman ja erityisasiantuntija Elina Pulli Espoon kulttuuripalveluista.

Arrow Image