Tiedote: “Pelkkä teknologia ei riitä, tarvitaan systeeminen muutos” – Uusi kansallinen malli vauhdittamaan luovien alojen digitalisaatiota

Luovat alat ovat kehityksessä pahasti jäljessä, mitä tulee palvelujen digitaaliseen myyntiin.

Konsulttiyhtiö McKinsey & Companyn tekemän selvityksen mukaan digitaaliset kanavat ohittavat jo perinteiset myyntikanavat: Kaksi kolmasosaa globaalista B2B-myynnistä tehdään joko osin digitaalisesti tai täysin digitaalisesti itsepalveluna.

Jopa 96 % yritysostajista on valmis tekemään ostopäätöksen suuristakin hankinnoista verkossa ja hankkimaan tuotteen tai palvelun itsepalveluna.

Luovien palveluiden myynti tehdään kuitenkin edelleen manuaalisesti ja raskailla prosesseilla, mikä on este alan liiketoiminnan kasvulle. Giglen kehittämä digitaalinen myynnin työkalu mahdollistaa jo täysin automatisoidun myyntiprosessin, mutta ongelma ei ole teknisten ratkaisujen puute.

“Pelkkä teknologia ei riitä. Tarvitaan systeeminen muutos, jotta luovat alat saataisiin kasvuun”, toteaa Inkeri Borgman, Giglen perustaja ja hankepäällikkö.

Nyt käynnissä olevan hankkeen rahoitus on osa kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetukea, jonka tavoitteena on edistää luovien alojen työpaikkojen lisääntymistä ja sitä, että luovien alojen osuus nousee merkittävästi vuoden 2023 bkt-osuudesta vuoteen 2026 mennessä.

“Tarkoituksena on, että tuettavien hankkeiden kautta saadaan liikkeelle sellaista muutosta, jonka avulla alan kasvumahdollisuudet parantuvat”, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala OKM:n julkaisemassa tiedotteessa.

Hankkeesta tehokkuutta kunnille ja kaupungeille

Selvitystyön ja monialaisen pilotoinnin kautta hankkeessa luodaan kansallinen toimintamalli, joka tukee siirtymistä digitaaliseen myyntiin ja välittämiseen.

Malli on suunnattu erityisesti kulttuuripalveluja tilaavien sivistys- ja opetustoimen, sotesektorin ja yrityssektorin tarpeisiin, mutta se koskettaa laajasti myös palveluja tarjoavia yrittäjiä, yhteisöjä ja freelancereita.

Digitaalisaation myötä aikaa vieviä työtehtäviä automatisoidaan ja myynti-, markkinointi- ja tuotteistamisosaamista kehitetään, mikä mahdollistaa kunnille tehokkaamman palvelutuotannon ja luoville aloille kasvua.

“Monessa kunnassa on tunnistettu tarve tilausprosessien helpottamiselle. Tällä hetkellä prosessit nojaavat parhaimmillaankin vielä exceleihin, PDF-tiedostoihin tai digitaalisiin palvelulistauksiin. Yhdessä kehittämällä voimme luoda koko luovaa alaa hyödyttävän mallin”, sanoo Borgman.

Tarpeita on jo kartoitettu onnistuneesti pilotissa Espoon kaupungin kanssa. Digitaalinen työkalu integroitiin Espoon kaupungin sivustolle, josta erikseen nimetyt hoivakodit ja palvelukeskukset pääsivät tilaamaan sisältöjä.

“Espoon pilotin avulla lisäsimme ymmärrystä kuntapuolen prosesseista ja todensimme digitaalisen mallin säästäneen työaikaa ja tehostaneen tilausprosessia”, sanoo Borgman.

Tutustu Espoon pilottiin

OMA-hanke on käynnissä 2023–2025. Ensimmäisiä hankekumppaneita ovat Luckan, Teatterikeskus, Stella Polaris ja Hathunters.

Lue lisää ja osallistu: www.gigle.fi/OMA-hanke

Ota yhteyttä

Autamme sekä yksityisiä että julkisia organisaatioita siirtymään palveluiden välittämisen manuaalisista prosesseista digitaaliseen.

Ota yhteyttä
Arrow Image